23 mirades a Barcelona
Fotoclub Poblenou

L’àmbit del MUHBA Oliva Artés és dedicat la història de Barcelona. En consonància amb això, el Fotofest ha volgut donar espai a 23 membres del Fotoclub Poblenou, la capacitat de la sala, perquè mostrin tres imatges seves amb imatges captades a Barcelona. Les tres fotografies són de selecció pròpia.

Exposició individual
a l’espai Oliva Artés.
Del 8 al 30 de novembre.

Adreça:  
Espronceda, 146
Barcelona

Horari:  
Dimecres de 10 a 14 h i 15 a 18 h
Dissabtes i diumenges d’11 a 15 h i 16 a 18 h

Presentació:
Dimarts, 8, 19h.

Coordinació:
Joan Masats