Avís Legal

Aquesta pàgina web, fotofest.cat, té caràcter merament informatiu sobre els serveis que el Festival de Fotografia del Poblenou ofereix. La pàgina és propietat del Fotoclub Poblenou, organitzador del festival. La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuària a tota persona que accedeixi al mateix i implica l’acceptació sense reserves de les presents condicions legals.

L’idioma oficial del lloc web és el català, tot i que pot estar traduït a altres idiomes. Per a tota referència a condicions legals, d’ús, sobre privacitat, tractaments de dades i drets d’autoria, i qualsevol altre aspecte legal, les traduccions són només orientatives i només seran legalment vàlides les condicions especificades en el text original en català.

El Fotoclub Poblenou és una associació sense ànim de lucre i apolítica que tracta tots els temes relacionats amb la fotografia, amb les següents dades socials:

  • Domicili: Passatge Rovira 2, 08005 Barcelona
  • NIF: G67196717
  • Adreça de contacte: info @ fotoclubpoblenou.cat

Drets de propietat dels continguts

Aquest lloc Web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, codis, i qualsevol altre material, són propietat de Fotoclub Poblenou o de tercers que hagin autoritzat el seu ús.

La informació i els elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per les lleis catalanes, espanyoles i internacionals sobre propietat industrial i intel·lectual. Per això, es prohibeix la seva reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzada d’aquestes obres, llevat que el seu ús sigui personal i privat. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de la propietat intel·lectual i industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l’exercici d’accions legals i, si és procedent, a les responsabilitats que se’n derivin.

Per reproduir o utilitzar la informació continguda en aquest lloc web de manera autoritzada, haurà de citar-se, en tot moment, la font d’origen de la informació. Les persones usuàries es comprometen a no fer ús dels serveis per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme aquests termes generals.

Limitacions de responsabilitat

Fotoclub Poblenou no es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, derivats de l’ús d’aquest lloc web, fins i tot danys a sistemes informàtics. Alhora, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts mostrats.

Fotoclub Poblenou no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió als continguts dels enllaços a tercers ni dels continguts de tercers que enllacin amb aquest lloc. Reconeix que els drets de la propietat intel·lectual i industrial de les pàgines enllaçades pertanyen a qui respectivament n’ostenta la propietat, i a petició seva, els enllaços serien retirats de manera immediata.

Protecció de dades personals

El Fotoclub Poblenou, a través d’aquesta pàgina web, garanteix un nivell adequat de protecció de les dades de les persones usuàries, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (679/2016) amb total lleialtat, licitud i transparència. Un detall més exhaustiu de la nostra protecció de dades es pot trobar a les pàgines de política de galetes i declaració de privacitat d’aquest lloc.