Photoclub Prades-Conflent
Colorissimo, inspirat en…

Un Photo Club és sempre un curiós conjunt de personalitats unides per una passió comuna de la imatge.
El Photo Club Prades Conflent no exclou aquesta regla. Malgrat els diferents recorreguts, les noves o més antigues formacions, els materials eclèctics, una cultura que encara s’està despertant, els actuals 25 membres sempre acaben per convergir quan es tracta de presentar exposicions coherents.
És cert que no és una cosa que no estigui exempt de dures discussions, de negociacions estretes… algunes vegades embogides, però al cap i a l’últim, aconseguim l’acord!
Les nostres dedicacions són similars a totes les activitats fotogràfiques de clubs: temes, exercicis d’estil, sortides, tècnica, cultura.
Enguany, per al 30è aniversari del Festival Off organitzat per la CCI dels Pirineus Orientals, estarem presents, per quart any consecutiu, durant l’exposició Visa de Perpinyà.

El Photo Club Prades Conflent s’uneix per segona vegada al Fotofest Poblenou, a Barcelona, ​​per presentar la seva exposició.

Colorissimo, inspirat en…

En l’imaginari col·lectiu, el color és la vida, l’alegria.

Encara que és omnipresent en el nostre medi, la seva representació fotogràfica està íntimament lligada a la sensibilitat de cadascun.

Amb molta humilitat vam tenir ganes de fregar-nos a la creativitat i a la tècnica de grans fotògrafs que han centrat el seu treball en el color.

Franco Fontana, Teresa Freitas (i tants altres) inspirats en la paleta dels pintors, de Nicolas de Staël a Ensor, han estat la base de les nostres propostes, que esperem que estiguin a l’altura del seu talent!


Original français.

Présentation Photo Club Prades Conflent

Un Photo Club est toujours un curieux assemblage de personnalités que relie une passion commune de l’image. 

Le Photo Club Prades Conflent ne déroge pas à cette règle. Malgré des parcours différents, des formations nouvelles ou plus anciennes, des matériels éclectiques, une culture toujours en éveil, les (actuels) 25 membres arrivent toujours à converger lorsqu’il s’agit de présenter des expositions cohérentes.

Certes, ce n’est pas sans d’âpres discussions, des négociations serrées… quelques fois des bouderies, mais tout au bout l’accord se fait !

Nos activités sont semblables à tous les photo clubs : thèmes, exercices de style, sorties, technique, culture.

Cette année, pour le 30ème anniversaire du Festival Off organisé par la CCI des Pyrénées Orientales, nous serons présents, pour la quatrième année consécutive, pendant l’exposition Visa de Perpignan.

Ancrés dans notre commune, nous avons ces derniers mois répondu favorablement à plusieurs structures médicales qui souhaitaient exposer des photos dans leurs salles d’attente.

Sollicités par la Municipalité, nous avons également réalisé une série de reportages avec les associations sportives à l’occasion du passage de la Flamme Olympique dans la ville de Prades.


Colorissimo, inspiré de…

Dans l’imaginaire collectif, la couleur est la vie, la joie. 

Bien qu’elle soit omniprésente dans notre environnement, sa représentation photographique est intimement liée à la sensibilité de chacun. 

Avec beaucoup d’humilité, nous avons eu envie de nous frotter à la créativité et la technique de grands photographes qui ont axé leur travail sur la couleur. 

Franco Fontana, Terésa Freitas (et tant d’autres) eux-mêmes inspirés par la palette des peintres, de Nicolas de Staël à Ensor, ont été à la base de nos propositions, dont nous espérons qu’elles seront à la hauteur de leur talent !

Coordinació:
Xavier Modamio

Exposició col·lectiva
Espai: MUHBA Oliva Artés.
Del 8 al 30 de novembre.

Adreça:  
Joncar, 35 Barcelona

Horari:  
Dimecres de 10 a 14 h i 15 a 18 h
Dissabtes i diumenges d’11 a 15 h i 16 a 18 hWeb