Photoclub Prades-Conflent
Bosc sensible

L’any 2015 neix el Photo Club Prades Conflent, i avui ja compta amb 26 socis. Es reuneixen cada dimarts per preparar sortides, exposicions i progressar mútuament.

Està format per una afortunada barreja d’uns fotògrafs aficionats que volen perfeccionar la seva tècnica i d’altres, especialistes en un àmbit concret que cerquen sortir de la seva zona de confort.

El Photo Club Prades Conflent surt ara de les muralles de la seva vila per exposar a la regió (dues participacions consecutives a Visa Off, exposicions a l’octubre al Barcarès i a Perpinyà).

Finalment, el club té l’honor d’unir-se al Fotofest Poblenou, a Barcelona, ​​per presentar la seva exposició sobre el tema del bosc.

© Martial Lambert

BOSC SENSIBLE

Quan Yggdrasil sostenia la terra i el cel…

L’arbre còsmic de la tradició germànica es considera que forma l’eix del món, unint les arrels amb les branques més altes, la freda foscor de la terra amb la càlida llum del sol.
Així, aquesta trobada cara a cara amb el bosc uneix el misteri, el que és sagrat i… la realitat.
Sota el seu fullatge, una multitud d’animals fabulosos, gnoms, follets, nimfes, elfs, farfadets, korrigans, caputxetes vermelles, animals salvatges, deesses… Podríem enumerar-los una vegada i una altra, amb l’esperança, no d’evitar enfadar algun déu rondinaire o bel·licós, sinó de guanyar els favors d’un geni amable.
Els romans es consideraven a si mateixos com a procedents del bosc, i potser el mateix encara passi amb els habitants dels grans conjunts urbans.
Recentment, hem après que els arbres es comuniquen entre ells. Les seves interaccions permeten resistir millor les agressions en alertar-se mútuament. Però, aquesta societat de gegants salvatges podrà sobreviure als ultratges que li infligeixen els nostres contemporanis?
En tornar la mística del bosc “salvatge” al cor de la urbanitat “civilitzada”, esperem mostrar el que és invisible: la complexa teranyina d’emocions que sorgeixen en aquest món ombrívol, pletòric, inquiet… però també alertar sobre la fragilitat d’aquest ecosistema, pulmó del planeta.
La Catalunya del Nord està coberta per 130.000 hectàrees de bosc, la composició del qual és el resultat de la diversitat notable d’aquest territori.
Des dels avets de la muntanya fins a les sureres de la frontera mediterrània, el bosc ens fascina per la varietat dels seus arbres i també de la seva fauna. Tothom, en aquesta exposició col·lectiva dels sentiments individuals, hi ha anat a trobar la seva inspiració i les seves fantasies.
Estacions, llums, destrucció, mites, explotació, misteri… per perdre’s a la frescor dels nostres boscos, des d’aquí i des de molt més lluny de vegades.


Original français.

Présentation Photo Club Prades Conflent

En 2015, naissait le Photo Club Prades Conflent, il compte aujourd’hui 26 membres. Ils se réunissent tous les mardis pour préparer des sorties, des expositions et progresser mutuellement. 

Elle se compose d’un joyeux mélange de photographes amateurs qui souhaitent perfectionner leur technique et d’autres, spécialistes d’un domaine qui cherchent à sortir de leur zone de confort.

Le Photo Club Prades Conflent sort aujourd’hui des murs de sa ville pour s’exposer dans le département (deux participations de suite à Visa Off, expos en octobre au Barcarès et à Perpignan) . 

Enfin, le club est très honoré de rejoindre le Fotofest Poblenou, à Barcelone pour présenter son exposition sur le thème de la forêt.


FORÊT SENSIBLE

Quand Yggdrasil soutenait la terre et le ciel…

L’arbre cosmique de la tradition germanique est censé former l’axe du monde, unissant ses racines à ses plus hautes branches, les froides ténèbres de la terre à la chaude lumière du soleil.
Ainsi, ce face-à-face avec la forêt unit le mystère, le sacré et…la réalité.
Sous ses frondaisons s’ébattent une foule d’animaux fabuleux, de gnomes, de lutins, de nymphes, d’elfes, de farfadets, de korrigans, de chaperons rouges, d’animaux sauvages, de déesses… On pourrait les énumérer à l’envi, dans l’espoir de ne point fâcher quelque dieu grincheux ou belliqueux mais plutôt de s’attacher les faveurs d’un doux génie.
Les Romains se pensaient issus de la silva et, peut-être en est-il toujours de même des habitants des vastes agrégats urbains ?
On le sait depuis peu, les arbres communiquent entre eux. Leurs interactions leur permettent de mieux résister aux agressions en s’alertant mutuellement. Mais cette société des géants sauvages saura-t-elle survivre aux outrages que nos contemporains lui font subir ?
En ramenant la mystique forestière «sauvage» au sein de l’urbanité «civilisée», nous espérons, donner à voir l’invisible : l’enchevêtrement complexe des émotions naissant dans ce monde sombre, foisonnant, intranquille.… mais aussi alerter sur la fragilité de cet écosystème, poumon de la planète.
La Catalogne du Nord est couverte de 130 000 hectares de forêt dont la composition est la conséquence de la remarquable diversité de ce territoire.
Des lourds sapins de montagne aux légers chênes lièges de la bordure méditerranéenne, tous les étonnements nous sont donc permis !
Chacune et chacun, dans cette exposition collective de nos ressentis individuels, est allé à la rencontre de son inspiration et de ses fantasmes.
Saisons, lumières, destruction, mythes, exploitation, mystère…pour vous perdre dans la fraîcheur de nos forêts, d’ici et de bien plus loin quelque fois !

Coordinador:
Martí Parés

Exposició col·lectiva
Espai Casal Poblenou.
Del 4 al 20 de novembre.

Adreça:  
Rambla Poblenou, 49
Barcelona

Horari:  
Dl. i dm.: 10 h a 13:30 h.
Dl. a dj.: 16.30 a 21h.
Dv.: 16.30 a 20h.
Ds. i dg.: 11-14h.
Diumenge 20 tancat.Web