Pierre Radisic
Heavenly Bodies

PIERRE RADISIC, nascut el 1958 a L’Hestre – Bèlgica, s’ha establert a Barcelona. Durant els anys 1977 i 1978 inicia la seva formació a l’Atelier de Madeleine Martin-Haupert, posteriorment amplia els seus estudis a l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre a Brussel·les.

Des de l’any 1980 fins als nostres dies, exposa la seva obra regularment tant en mostres individuals com col·lectives en importants museus i galeries de tot Europa i Amèrica del Nord.

La seva obra és present en significatives col·leccions públiques d’Europa i dels Estats Units. Durant la seva prolífica trajectòria artística ha rebut les distincions següents: Prix National Photographie Ouverte de Charleroi el 1982, Prix Fernand Dumeunier, Charleoir, el 1983, i aquest mateix any 2007, el Chicago Prize de Chicago.

Sempre treballa per sèries sobre un tema molt limitat. Cada sèrie s’ha iniciat per un accident. I acaba quan arriba als límits, o als límits del subjecte. Li interessa el concepte, però també l’estètica, experimentant-ne una de diferent a cada sèrie.

Compagina la tasca creativa amb l’ensenyament, impartint múltiples i variats tallers i conferències. Actualment és professor de fotografia a L’Ecole des Arts d’Ixelles a Brussel·les.

Exposició individual
a l’espai Palo Alto.
Del 8 al 29 de novembre.

Adreça:  
Carrer Pellaires, 30-38
Barcelona

Horari:  
Dl.-dv: De 9 a 19.30h.
Dv. 25 de 9 a 22h.
Ds. 19 de 12 a 17h.*
Dg. 20 de 12 a 19h.*
*Dies 19 i 20 hi ha Market Fest i l’accés al recinte és amb pagament.

Presentació:
Dimarts, 8, 19h. Palo Alto.
 Acte  Presentació de l’obra exposada.

Heavenly bodies

Cuerpos Celestiales

Fue después de revelar las películas de una sesión con una modelo cuyo cuerpo estaba cubierto de lunares, cuando los negativos se me aparecieron como cielos nocturnos estrellados; la primera etapa del proceso fotográfico analógico me parecía esta vez más importante que la impresión final.

Entonces se me ocurrió la idea de crear un atlas de constelaciones basado en el cuerpo femenino, para representar dicho universo macrocósmico utilizando esta entidad microcósmica, el cuerpo.

Me fascinó además que el simple hecho de conectar los puntos creara una escritura en el cuerpo, una especie de tatuaje ‘natural’.

El concepto me parecía tan obvio que probablemente alguien ya lo habría hecho… 

Decidí entonces mostrar las primeras imágenes a William Ewing, entonces director del Museo del Elíseo de Lausana, quien, tras una investigación, me confirmó que mi idea era absolutamente original e inédita. Me propuso el título ‘Cuerpos Celestiales’ además de una exposición si acaso lograba terminar mi proyecto… Siguieron varios años de exploración, una suerte de viaje erótico-cósmico a través del cual pude reunir finalmente las 89 constelaciones.

Cossos Celestials

Va ser després de revelar les pel·lícules d’una sessió amb una model el cos de la qual estava cobert de pigues, quan els negatius se’m van aparèixer com a cels nocturns estrellats; la primera etapa del procés fotogràfic analògic em semblava aquest cop més important que la impressió final.

Aleshores se’m va acudir la idea de crear un atles de constel·lacions basat en el cos femení, per representar aquest univers macrocòsmic utilitzant aquesta entitat microcòsmica, el cos.

Em va fascinar a més que el simple fet de connectar els punts creés una escriptura al cos, una mena de tatuatge ‘natural’.

El concepte em semblava tan obvi que probablement algú ja ho hauria fet…

Vaig decidir llavors mostrar les primeres imatges a William Ewing, aleshores director del Museu de l’Elisi de Lausana, que, després d’una investigació, em va confirmar que la meva idea era absolutament original i inèdita. Em va proposar el títol ‘Cossos Celestials’ a més d’una exposició si potser aconseguia acabar el meu projecte… Van seguir uns quants anys d’exploració, una mena de viatge eròtic-còsmic a través del qual vaig poder reunir finalment les 89 constel·lacions.

https://www.exporevue.com/artistes/fr/radisic/

Pierre RadisicHeavenly Bodies

https://www.exporevue.com/artistes/fr/radisic/heavenly_bodies.html

Coordinador:
Xavier Larrosa