Mostres i tallers d’imatges 3D
4-20-nov. – Amb Màgic 3D

Per Carles Moner

La Secció 3D del Fotoclub Poblenou, formada per membres de Màgic 3D, és l’encarregada de promocionar la imatge binocular, estèreo, tridimensional o, darrerament dita, 3D, amb projeccions, exposicions, tallers i altres maneres de visionar aquest tipus d’imatges.

Els Ciclops no podien veure en relleu, perquè només tenien un ull. Nosaltres en tenim dos, i no sempre els utilitzem adequadament. Cal recuperar la visió tridimensional.

La Secció 3D, doncs, es proposa, d’una banda, donar a conèixer les tècniques existents per veure en relleu, fins i tot les abandonades. I d’altra, posar a disposició del públic en general les nombroses imatges tridimensionals que varen fer els nostres avantpassats des del descobriment del suport fotogràfic per Nicéphore Niépce. I avui, ho podem fer amb les noves tècniques, la digitalització, la realitat virtual i en especial el Metavers, o sigui, “el més enllà de l’univers”.

La Secció 3D ha estat convidada a promoure la imatge tridimensional en el marc del FotoFest Poblenou. En el Centre Cívic Can Felipa, a l’espai d’entrada, del 4 al 20 novembre, s’ha mantingut una exposició de diverses tècniques d’imatges tridimensionals: “fantogrames” (la realitat virtual en estat pur: imatges que surten en l’espai); “lenticulars” (visió directa sense ulleres) i “anàglifs” (visió amb ulleres vermell/cian), exposició que, malgrat el reduït espai, ha estat visionada per nombrosos visitants.

Els dies 14 i 19 es van fer, amb nombrosa assistència de públic, molt comprensiu amb alguns petits problemes tècnics, projeccions de reportatges de producció pròpia i aliena, essent molt celebrada la denominada “Salvem el Mar” pel missatge ecològic que representa.

En especial, els dies 18 i 19, es van fer demostracions de Metavers a diferents persones, essent de digna menció l’èxit que ha obtingut entre el públic amb mobilitat reduïda, que d’aquesta manera ha pogut gaudir d’experiències mai somiades.


Imatges: Àngel Baiges, Daniel Iglesias.